กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฮาบีบะห์ มะละแซ
พนักงานราชการ

นางสาวพาอีซะห์ ดือเร๊ะ
ครู คศ.1

นายอับดุลการิม มามะ
ครู คศ.1