กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนูรีย๊ะ วาโมง
ครู คศ.2

นางสาวยูรีดา นิสายู
ครู คศ.3