นักการฯ รปภ และ ธุรการ

นางมายูรี สาแม

นายมะอีดี มะนอฆอ

นายมะรูดิง มะมิง

ซือน๊ะ บาเห็ง