ปฐมวัย

นางซรีนา ปะซู
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางทัศนียา เจ๊ะอาแดร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นาางสาวนิรุสมีนี โต๊ะเจ๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมาเรียม ยูนุ๊
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1