คณะผู้บริหาร

นายอาณัติ ยีมะยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา