ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านปาหนัน ได้นำนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่  6 ไปทัศนศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศุนย์วิทยศาสตร์ สวนสยาม และสวนสัตว์ซาฟารีเวิลดิ์
ซึ่งสร้างความตื่นเต้น และ สนุกสนานให้กับนักเรียน 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,11:30   อ่าน 154 ครั้ง