ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 61 งานปัจฉิมนิเทศ
งานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านปาหนัน
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.6
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.6 ณ กรุงเทพฯ ศูนย์ อวพช สวนสยาม ซาฟารีเวิลดิ์
16 มี.ค. 61 ส่งใบแจ้งคะแนนและผลการเรียน
ส่งใบแจ้งคะแนนและผลการเรียน
15 มี.ค. 61 กิจกกรรมบัญฑิตน้อย
กิจกกรรมบัญฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านปาหนัน
02 มี.ค. 61 สอบข้อสอบกลาง
สอบข้อสอบกลาง ชั้น ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
28 ก.พ. 61 สอบ อ่านเขียน ป.1
สอบ อ่านเขียน ป.1
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ